จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 7/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.01/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 26 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.9/2563 ขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 32 รายการ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแก้งคร้อ กปภ.สาขาแก้งคร้อ/๒/๒๕๖๓ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดสภาพ 5 จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.18/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.19/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.20/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพังโคน 2/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 2/2563 ขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างรื้อถอนจากโครงการ จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 3/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2563 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ดำเนินการ 29 เม.ย. 2563
กปภ. สาขานครสวรรค์ กปภ.สาขานครสวรรค์ ข.3/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 3 รายการ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ดำเนินการ 21 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 01/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 24 รายการ ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 6/2563 ยกเลิกขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.14/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.15/63 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.16/63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสันกำแพง 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 1 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสันกำแพง 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 1 รายการ กปภ.สาขาสันกำแพง ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ดำเนินการ 20 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาอ้อมน้อย ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย เลขที่ 1/2563 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 18 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/14/2563 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 28 รายการ,วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ ดำเนินการ 17 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสุโขทัย กปภ.สาขาสุโขทัย 5/2563 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด)/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2563