จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.42/2565 ขายทอดตลาดเศษซากลิฟต์โดยสารเก่าที่รื้อถอน จำนวน 2 ชุด ดำเนินการ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ./3/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2565 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 26 รายการ ดำเนินการ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 6/2565 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 2 ปี (Dead Stock) และวัสดุคงคลังที่อยู่นอกกระบบ (สมุดคุมเบอร์2) ดำเนินการ 20 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากาญจนบุรี 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๒๑ รายการ ดำเนินการ 12 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาเชียงคาน 6/2565 จำหน่ายไม้สัก จำนวน 5 ท่อน (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 8 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 1/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ ดำเนินการ 6 ก.ค. 2565
กองจัดหา กจห.33/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 116 รายการ ดำเนินการ 6 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ 01/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 1 ก.ค. 2565
กปภ. สาขากุฉินารายณ์ 2/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงคาน 5/2565 จำหน่ายไม้สัก จำนวน 5 ท่อน ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาชุมพร 8/2565 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป้นต้องใช้งาน ดำเนินการ 22 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาชุมพร 7/2565 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุรภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)11/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 166 รายการ ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขากระนวน 37/2565 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ กปภ.สาขากระนวน ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2565
กปภ. สาขาหนองเรือ กปภ.ส.นร.1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ ดำเนินการ 9 มิ.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/87/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ ดำเนินการ 31 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาอุดรธานี 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการ 27 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 3 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 49 รายการ ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2565 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 1/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (มาตรวัดน้ำ) ดำเนินการ 10 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม 2/2565 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดำเนินการ 10 พ.ค. 2565
กปภ. สาขากบินทร์บุรี 01/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ภาวรและวัสดุถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 17 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินการ 10 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาเถิน 1/2565 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 9 พ.ค. 2565