จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.111/2564 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ประจำปี 2564 ดำเนินการ 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.111/2564 จำหน่ายวัสดุถาวร ประจำปี 2564 ดำเนินการ 19 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาสวรรคโลก กปภ.สาขาสวรรคโลก ข.2/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 1/2564 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 56 รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2564 ขายทอดตลาดพัสดุใช้งานไม่ได้ ดำเนินการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาภูเขียว 7/64 การขายทอดตลาดสินทรัพทย์ถาวรที่ชำรุด ดำเนินการ 23 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านผือ 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 19 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านผือ 1/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 8 รายการ ดำเนินการ 19 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 4/2564 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาชุมพร 4/2564 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ดำเนินการ 18 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขาเชียงใหม่ (พ) 1/2564 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 80 รายการ ดำเนินการ 17 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ. สาขาเชียงใหม่ (พ) 2/2564 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 17 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ กปภ.ส.สภ. 01/2564 จำหน่วยครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคาหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา กปภ.ฉชซ15/2564 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำและวัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขากระนวน กปภ.สข.กน.49/2564 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 15 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 3/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (Dead Stock) จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 4/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาทุ่งเสลี่ยม กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 5/2564 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 16 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ กปภ.ส.สภ.03/2564 จำหน่วยครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคาหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ กปภ.ส.สภ.01/2564 จำหน่วยครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมราคาหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 15 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ดำเนินการ 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม 1/2564 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ดำเนินการ 12 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.3/64 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวร จำนวน 50 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.2/64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 22 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564
กปภ. เขต 2 - ขายทอดตลาดวัดสุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2564