จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
ชื่อโครงการ :
จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ
วงเงินโดยประมาณ :
697,693.50 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤษภาคม 2563
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 13:26:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 มี.ค. 2563 ก้องตะวัน ดาทา