จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเมืองพล
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองบั่ว (คุ้มหัวหนอง) หมู่ 2 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
วงเงินโดยประมาณ :
250,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
เมษายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-16 15:52:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 มี.ค. 2563 นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว