จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
วงเงินโดยประมาณ :
693,105.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มีนาคม 2563
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-27 14:34:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 มี.ค. 2563 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน