จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโพธิ์ทอง ม.13 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
วงเงินโดยประมาณ :
321,233.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มีนาคม 2563
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 15:06:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2563 นายทองสุข ทองดีเวียง