จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์ (Cloud Conference)
วงเงินโดยประมาณ :
9,625,506.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
เมษายน 2563
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 09:40:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 มี.ค. 2563 กองจัดหา