จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
วงเงินโดยประมาณ :
588,500.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มีนาคม 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-27 08:29:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 27 มี.ค. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
1 10 มี.ค. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ