จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชอาญัติ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่
วงเงินโดยประมาณ :
3,210,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
เมษายน 2563
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-25 09:50:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 25 มี.ค. 2563 นางเสวียง ชูมณี
1 31 ต.ค. 2562 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร