จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดนครนายก
วงเงินโดยประมาณ :
744,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 18:00:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ก.ย. 2562 กองจัดหา