จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ
วงเงินโดยประมาณ :
196,112,805.40 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2562
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 09:55:33
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ก.ย. 2562 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร