จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ
วงเงินโดยประมาณ :
117,035,061.29 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-06 11:10:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
3 6 ก.พ. 2563 นางเสวียง ชูมณี
2 16 ม.ค. 2563 นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
1 6 ก.ย. 2562 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร