จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด
วงเงินโดยประมาณ :
192,949,695.63 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2563
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-24 12:58:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 24 ม.ค. 2563 นางเสวียง ชูมณี
1 6 ก.ย. 2562 นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร