จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินโดยประมาณ :
1,108,800.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-13 09:04:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ก.ย. 2562 5552027