จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ จำนวน 4 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินโดยประมาณ :
877,100.40 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 17:10:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ก.ย. 2562 นางสาวกรวรรณ เตชะแก้ว