จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 1,091 ตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
วงเงินโดยประมาณ :
6,864,135.60 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-12 13:29:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 ก.ย. 2562 กองจัดหา