จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ฯ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินโดยประมาณ :
128,400.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 16:55:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ก.ย. 2562 นายกิตติ โบว์พัฒนากุล