จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ปีงบประมาณ 2563
วงเงินโดยประมาณ :
100,408.80 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 16:51:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ก.ย. 2562 นายกิตติ โบว์พัฒนากุล