จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
วงเงินโดยประมาณ :
612,463.08 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 14:06:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 ก.ย. 2562 นางสาววรุณยุพา โชติชัย