จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
ซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำบางน้ำเปรี้ยว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
วงเงินโดยประมาณ :
168,717,600.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 13:00:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 ก.ย. 2562 กองจัดหา