จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ
วงเงินโดยประมาณ :
727,386.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2562
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-04 16:30:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ก.ย. 2562 นางศิริพันธ์ ศรีละอิน