จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563
วงเงินโดยประมาณ :
3,001,541.97 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กันยายน 2562
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-05 11:23:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ส.ค. 2562 กปภ.ข.10