จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงราย
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท วัชรพลานนท์ จำกัด ม.8 ต.รอบเวีย อ.เมือง จ.เชียงราย
วงเงินโดยประมาณ :
489,777.10 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นางพิณประภา เมืองสิงห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-26 13:57:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ม.ค. 2564 นางพิณประภา เมืองสิงห์