จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมะลิวัลย์ จากหน้าไปรษณีย์ดอนโมง ถึงแยกซอยจงเจริญ (ด้านซ้ายและขวาทาง) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง)
วงเงินโดยประมาณ :
762,696.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 17:53:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6