จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
วงเงินโดยประมาณ :
64,574,928.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 15:32:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ม.ค. 2564 กองจัดหา