จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยภูมรินทร์สาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วงเงินโดยประมาณ :
614,501.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 15:14:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ