จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุทัยธานี
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง)
วงเงินโดยประมาณ :
219,350.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-24 10:40:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2564 ปาริชาต อ่ำทุ่งพงษ์