จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการพัฒนาโปรแกรม การตัดจำหน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้ในระบบ SAP
วงเงินโดยประมาณ :
2,129,300.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 14:35:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2564 กองจัดหา