จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณ กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
วงเงินโดยประมาณ :
5,350,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 14:06:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1