จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,500 Kva สถานีผลิตน้ำมาบข่า
วงเงินโดยประมาณ :
492,200.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 13:23:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ