จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระพุทธบาท
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.เอเคที โฮมส์ จำกัด หมู่ ๒ ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
วงเงินโดยประมาณ :
910,929.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพุดตาล โกฏค้างพลู
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 20:38:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2564 นางสาวพุดตาล โกฏค้างพลู