จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
761,305.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 17:00:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ