จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD. โรงสูบน้ำแรงสูง แม่ข่ายโนนจาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส
วงเงินโดยประมาณ :
856,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 15:18:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6