จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
วงเงินโดยประมาณ :
7,490,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 14:43:24
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5