จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563
วงเงินโดยประมาณ :
213,178.65 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ตุลาคม 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววศิตา ถนอมสัตย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 11:02:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 ธ.ค. 2563 นางสาววศิตา ถนอมสัตย์