จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านชมวิว-หมู่บ้านหรรษา ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
วงเงินโดยประมาณ :
515,098.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 11:53:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2564 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ