จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่กุ หมู่ ๑๒ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด)
วงเงินโดยประมาณ :
2,712,450.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 14:55:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ธ.ค. 2563 กปภ.ข.10