จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางจินตนา แก้วไพล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 29845 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินโดยประมาณ :
197,921.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ธันวาคม 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 13:19:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ