จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตะพานหิน
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด 5 รายการ
วงเงินโดยประมาณ :
1,170.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
ศาตนันท์ สถิตย์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 10:23:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 8 ม.ค. 2564 ศาตนันท์ สถิตย์ดี
1 8 ม.ค. 2564 ศาตนันท์ สถิตย์ดี