จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาสวนผึ้ง สถานีแม่ข่ายชัฎป่าหวาย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
วงเงินโดยประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 15:49:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ธ.ค. 2563 น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี