จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำป่าแดด และวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ตอนล่าง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
วงเงินโดยประมาณ :
199,876,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 17:22:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน