จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แหล่งเงินรายได้)
วงเงินโดยประมาณ :
207,824,558.32 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 10:45:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ม.ค. 2564 กองจัดหา