จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินโดยประมาณ :
146,601,342.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 15:26:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 กองจัดหา