จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ซีพีซี ทาวน์พลัส จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการ ดิโอโซน พลัส ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
วงเงินโดยประมาณ :
344,152.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
พฤศจิกายน 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:59:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ