จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายภาณุพงษ์ ชัยเทวะกุล วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 84954 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
วงเงินโดยประมาณ :
116,983.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ธันวาคม 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:05:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ