จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบผลิตใหม่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. หน่วยบริการหนองกี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
วงเงินโดยประมาณ :
42,051,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 10:43:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ธ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ