จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงินโดยประมาณ :
854,033,875.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-28 13:57:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ธ.ค. 2563 กองจัดหา