จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี ๒๕๖๔
วงเงินโดยประมาณ :
2,000,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มกราคม 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 13:55:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 6 ม.ค. 2564 กองจัดหา
1 24 ธ.ค. 2563 กองจัดหา