จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
แผนการจัดซื้อที่ดิน ปีงบประมาณ 2564
วงเงินโดยประมาณ :
300,000,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
ปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 11:15:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2563 กองจัดหา