จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร
วงเงินโดยประมาณ :
32,849,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
มีนาคม 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-17 13:57:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ธ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ