จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี(น.ท่าตูม)
วงเงินโดยประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง :
กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-05 12:38:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
3 5 ก.พ. 2564 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
2 30 ธ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
1 17 ธ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ